Liên hệ với chúng tôi

Thông tin của chúng tôi:

Thiên Hà Xanh chuyên cung thiết bị nhà hàng
Thiên Hà Xanh chuyên cung thiết bị nhà hàng
144 Thái Phiên, Phường 8, Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:
0932.750.548 - 0933.058.918

Fax:
0933.058.918 ( 7h đến 22h)
Thông tin của Bạn: